Linux manual pages

Linux is een open source systeem waardoor alle commando’s die in het systeem zitten vrij beschikbaar zijn voor inzage.

In onderstaande link vind je alle unix commando’s met een uitgebreide uitleg hoe deze te gebruiken.
Al zijn bepaalde commando’s voor gevorderde gebruikers, meestal is er altijd een lijn in het systeem met name de syntax en de opties. Onderstaand een voorbeeld van een commando.

commando -optie –extra optie (bestandslokatie)
cat -a /etc/passwd toont info over de passwd file.

Voor uitgebreide info over alle commands zie

Bash & Shell uitleg en info

Zoals met alles wat nieuw is dien je je er toch wel een beetje in te verdiepen om te begrijpen hoe iets werkt, en in onderstaande links krijg je alvast een massa aan info hoe je moet omgaan met scripts en commands.
Echte experts kennen dit natuurlijk goed , maar voor de gewone gebruiker gaat dit soms wel een beetje te ver, maar met wat interesse kan je toch wel eenvoudige handelingen doen waardoor je je systeem naar eigen hand kunt zetten.

https://www.freecodecamp.org/news/shell-scripting-crash-course-how-to-write-bash-scripts-in-linux/

https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html

https://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/Bash-Beginners-Guide.html#sect_09_01

https://linuxhint.com/30_bash_script_examples/

https://www.hostinger.com/tutorials/bash-script-example

https://www.tutorialspoint.com/unix/shell_scripting.htm

https://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial

Meest gebruikte commands

alias = maak aliassen aan om sneller commando’s te kunnen uitvoeren.
unalias = wis de gemaakte alias
apt install = installeer pakketten
apt remove = uninstall pakketten
cat bestanden samenvoegen en afdrukken op de standaarduitvoer
cd = home directory
cd .. ga folder omhoog
chgrp = verander de group van een file
chmod = verander bestandsrechten
chown = verander eigenaar van bestand
cp = copy files cp filesourcepath filedestpathdelu
deluser = delete user
delgroup = delete group
getent = geeft info uit een dbsase
grep = haal tekst uit een file (via | pipeline)
groupadd = groep aanmaken
groups = toont alle groepen
–help = show help
id = user id en info
ls = file explorer
ln -s target folder_where_the _link_is
man = vraagt de manual van een commando
mkdir = maak een dir aan
mv = verplaats files en dirs
passwd = verander password van een account
pwd = huidige directory
rm = remove files
sudo = super user do
su username = veranderen van user
touch = tijdstempels veranderen van files
useradd = add users
userdel = delete een account !
usermod = voeg groepen toe aan users , verander users home directory , primaire groep toewijzen enz.
whoami = welke user is nu aangelogd
ip addr = ip adres( ip addr | grep inet)
ifconfig = ip adressen (ifconfig | grep inet)
history = laatst gebruikte commands
reboot = herstart computer
shutdown -r = reboot
shutdown -c= cancel shutdown time
shutdown 20:30 = shutdown om 20h30
shutdown = shutdown in 1 min
shutdown now = directe shutdown
kill xxxxx= processtop met processnummer
which program = zoek de lokatie van een programma
grep = grijp bepaalde tekst uit een file ideaal te gebruiken als pipe vb ifconfig | grep inet
uname -r = toont de linux kernel in gebruik
wget = files downloaden via url
rsync file synchhronisatie vb: rsync -rutvh –delete –force source destination = spiegel backup
winecfg = configure wine

voor verder uitleg via de manual pages zie

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *