Vast ip adres (Vsftpd/Samba)

Om Vsftpd of Samba in een lokaal netwerk te gebruiken is het best handig om je pc in te stellen met een vast ip-adres ipv DHCP om steeds hetzelfde ip adres te hebben.

Dit kan met Linux mint heel eenvoudig door via “instelling netwerk” de DHCP uit te schakelen

 • open netwerk via instellingen
 • navigeer naar aanpassen instellingen netwerk
 • verander de dhcp naar manual
 • verander volgende gegevens (als voorbeeld)
  ipadres = 192.168.0.201
  subnetmask = 255.255.255.0
  gateway = 192.168.0.1
  dns server = 192.168.0.1 of 192.168.0.10 of 8.8.8.8 of 8.8.4.4

Na deze instellingen te hebben vast gelegd kijk via terminal naar ip addr of ifconfig naar de instellingen van het netwerk (indien er niets verandert is het netwerk herstarten met

ip -a
ifconfig
sudo systemctl restart networking

Of het kan ook via terminal

Zoek eerst met ip -a welk device er gebruikt wordt bv eth0
De netwerk file bevind zich in /etc/network/interfaces
Maak een copie

sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

controleer de netwerkinterface met ip a

freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s25: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
  link/ether 00:1f:29:9b:7b:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp16s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:21:00:37:c8:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.201/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute wlp16s0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 2a02:1811:ac1b:6a00:3128:40d1:a5a2:519a/64 scope global temporary dynamic 
    valid_lft 259155sec preferred_lft 77767sec
  inet6 2a02:1811:ac1b:6a00:43b1:1aa1:96d7:95cf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute 
    valid_lft 259155sec preferred_lft 86355sec
  inet6 fe80::2a51:3928:ef86:942e/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever
freddy@freddy-HP-Compaq-6720s:~$ 

Open nu met bv de xed tekstbewerker de interface file

sudo xed /etc/network/interfaces

voeg volgende lijnen toe (gebruik de wifi interface wlp16s0)

auto wlp16s0
iface wlp16s0 inet static
address 192.168.0.201
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameserver 192.168.0.10

Sla de file op en sluit de xed bewerker
Herstart de netwerk service

sudo systemctl restart networking

Met ifconfig of ip -a kan je nu zien of het ip adres is aangepast

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *