Contact

Algemene voorwaarden
SPC (speaker protection circuit)


Op het internet zijn talloze schema's te vinden voor zo'n schakeling maar de ogenschijnlijke simpele ontwerpen presteren dan ook niet zo goed of zijn onbetrouwbaar vandaar we dit hebben ontworpen.
De SPC is toch wel één van de belangrijkste schakelingen in een hoogvermogen versterker.
Om de de dure luidsprekers te beschermen tegen het falen van een eindversterker moeten de uitgangen van de versterkers gecontroleerd worden op een gelijkspannings component of DC voltage.
Als een eindtrap doorslaat dan onstaat er meestal, als de zekeringen het niet begeven, een gevaarlijke gelijkspanning op de uitgang van de versterker die catastrofale gevolgen heeft voor de aangesloten luidsprekers.
Om dit te vermijden biedt deze schakeling een continu controle van die gelijkspanningscomponent en wel zodanig dat er op de uitgang niet meer dan +-1,5volt kan komen, van zodra dit gebeurt worden de luidsprekers uitgeschakeld en alsdus beschermd.

De schakeling is opgebouwd met een laagdoorlaatfilter met kantelfrequentie van 5Hz zodat frequenties vanaf 5Hz of meer probleemloos kunnen worden weergegeven gevolgd door een positieve en negatieve gelijkspannings controle die op zijn beurt de NE555 timer aanstuurt voor het inschakelen van de luidsprekers na een bepaalde tijd.

Bij het opstarten van de versterker controleert de SPC of er geen gelijkspanning op de uitgangen staat , zoniet dan stuurt deze het "ok" signaal door naar de timer die na ongeveer 5sec de luidsprekers inschakeld, waardoor ook de inschakelgeluiden verleden tijd zijn.

De leds op de print tonen aan dat de spc goed werkt en dat de luidsprekers zijn ingeschakeld.
Wil men een eventueel fout led installeren dan dient deze met de anode (+) aan de - van de relais geschakeld te worden en dan via een voorschakelweerstand van 560 ohm verbinden naar de massa (0v)

De voedingspanning van de versterkers en daarmee ook de maximale amplitude van de uitgang is niet kritisch voor deze schakeling en kan amplitudes verwerken van 25 tot 100 volt topspanning.
De SPC zelf is via de zeners beschermd tegen eventueel nog hogere spanningen zodat de ingangs opamps nooit hogere spanningen dient te verwerken dan +-10,6Volt.en daarmee altijd in een veilig gebied werken.
2014-04-17 20 34 01 2014-04-17 21 00 33 2014-04-17 20 34 24
2014-04-17 20 34 59 2014-04-17 20 34 43
Sitecsolutions
Your partner in automation solutions
Webdesign : Sitecsolutions